PD Förvaltning -inre/yttre fastighetsskötsel

Avdelningen för fastighetsskötsel startades år 2004 tillsammans med Hans Ericsson som redan då hade mångårig erfarenhet i branschen. Hans drev avdelningen framgångsrikt fram till 2013 då han gick i pension. Idag består PD Förvaltning av ca 10 personer och leds av avdelningschef Mem Abd Alrahman.

Fastighet och trädgårdsskötsel

Vicevärds och förvaltaruppdrag

Snöröjning & halkbekämpning

Säkerhetsbesiktning av lekplatser

Övriga tjänster