PD Förvaltning -inre/yttre fastighetsskötsel

Avdelningen för fastighetsskötsel startade företaget 2004. Hans Ericsson som redan då hade mångårig erfarenhet i branschen var med och startade samt ledde avdelningen fram till 2013, då han överlämnade sitt ansvar till Harris Amanatidis. Idag består PD Förvaltning av ca 10 personer inkluderat arbetsledning och leds, som sagt av avdelningschef Harris Amanatidis, i ett tätt samarbete med arbetsledare Thomas Gustavsson.

Fastighet och trädgårdsskötsel

Vicevärds och förvaltaruppdrag

Snöröjning & halkbekämpning

Säkerhetsbesiktning av lekplatser

Övriga tjänster