PD Förvaltning -inre/yttre fastighetsskötsel

Avdelningen för fastighetsskötsel startades år 2004 tillsammans med Hans Ericsson som redan då hade mångårig erfarenhet i branschen. Hans drev avdelningen framgångsrikt fram till 2013 då han gick i pension. Idag består PD Förvaltning av ca 10 personer och leds av avdelningschef Mem Abd Alrahman.

Fastighets- och trädgårdsskötsel

Snöröjning & halkbekämpning

Övriga tjänster

Säkerhetsbesiktning av lekplatser