Fastighet och trädgård

Fastighet och trädgårdsskötselFastighet och trädgårdsskötsel
Fastighet och trädgårdsskötsel

Fastighets- och trädgårdsskötsel för bättre omgivning

Fastighets- och trädgårdsskötsel är en del av PD Förvaltning och en avdelning som startades 2004. Sedan dess har vi arbetat för att med kunskap och erfarenhet ta hand om fasader, innergårdsmiljöer och trädgårdsanläggningar till kunder. Idag kan fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommunala bostadsbolag få hjälp av oss.

Det kan handla om snöskottning, rensning av stuprör, gräsklippning eller bevattning. Vi ser till att måla staket och fixa små och större reparationer, så att fastigheten med dess närmiljö alltid är välvårdad och underhållen. Det ser inte bara trevligt ut, utan är också en långsiktig investering som minskar slitage och undviker att mindre skador växer och blir till större kostnader än nödvändigt.

Vad ingår i fastighetsskötsel hos PD Förvaltning

Du får skötsel av din fastighet som bygger på en miljömedvetenhet och en omsorg om detaljer. Du får kompetens och ett brett kunnande inom fastighets- och trädgårdsskötsel. Alla medarbetare har också genomgått yrkesanpassade introduktionsutbildningar, vilket gör att du får skötsel med kvalitet och lösningar som vårdar och stärker din fastighets kondition. Vår maskin- och fordonspark är modern och miljövänliga drivmedel används så långt det är möjligt. Samordning mellan uppdrag och ett arbetsflöde som ska minumera onödiga transporter är självklart för oss. 

Checklista vid fastighetsskötsel

Du får alltid en helhetslösning, och vi anpassar upplägget efter dina behov och önskemål. Här nedan kan du se några av de uppgifter som du kan lämna till oss och få hjälp med löpande skötsel under hela året:
 • Häck-, träd- och buskvård
 • Gräsklippning och trimning
 • Tillsyn och skötsel av värme och ventilation.
 • Enklare el-reparationer
 • Hantverksarbeten
 • Städning av entréer – sopning och lövkrattning.
 • Ogräsrensning
 • Tömning av soptunnor och skräpplockning.
 • Snöskottning
 • Rensning av hängrännor.
 • Kontroll av avlopp och hjälp vid akuta stopp.
 • Målning av staket, sophus och lekplatser.
 • Städning av lekplatser
 • Rensning och krattning av gångbanor.
 • Säkerhetsbesiktning av lekplatser.


Vad ingår i trädgårdsskötsel hos PD Förvaltning

En vacker närmiljö med en grön fastighetsgård i bostadsrättsföreningen eller en kontorsfastighet med trevlig sällskapsyta för utomhuspauser höjer både värdet på fastigheter och ger energi till de som vistas där. Tillsammans med oss kan du få stöd och hjälp att vårda växter, buskar och rabatter. Våra medarbetare har utbildning, engagemang och kunskap som gör att du får ett vackert och välskött resultat i alla utomhusmiljöer som tillhör din fastighet. Hur din lösning kommer att se ut, beror på behov och önskemål, men vi kan hjälpa dig året runt.

Checklista vid trädgårdsskötsel

Hos oss får du hjälp med det mesta inom trädgårdsskötsel och dina önskemål är alltid basen för det som blir en skräddarsydd lösning. Är du nyfiken på vilken typ av uppgifter vi löser åt andra kunder, kan du läsa mer i listan nedan:
 • Klippning av gräsmattor.
 • Ogräsbekämpning i gångar och rabatter.
 • Beskärning av träd.
 • Klippning och ansning av häckar.
 • Skötsel av blommor och blomarrangemang inomhus och utomhus.
 • Lövkrattning och lövblåsning.
 • Snöskottning
 • Sopning av entréer och gångbanor inför och efter vinter.
 • Halkbekämpning under vintern.

Kontakta oss


Besöksadress
Möllersvärdsgatan 5
754 50 Uppsala

Lokalvård/Förvaltning
Tfn: 018-15 45 40

E-post: