Kvalitetssäkring

Vår styrka ligger hos våra medarbetare!
Vi säkerställer att vi håller en hög kvalitetet på alla våra tjänster genom att tillhandahålla de rätta verktygen, i form av kunskap, medel och metod för att utföra ett uppdrag på ett sätt som möter våra kunders förväntningar. Vi följer upp vårt arbete genom kontinuerliga och dokumenterade kvalitetskontroller, vidare dokumenteras och åtgärdas avvikelser, för att på så sätt ska kunna garantera att vi upprätthåller en kontinuerligt hög nivå genom hela vårt uppdrag.

Kontakta oss


Besöksadress
Möllersvärdsgatan 5
754 50 Uppsala

Lokalvård/Förvaltning
Tfn: 018-15 45 40
E-post: 
Anpassning
Tfn: 018-15 45 50
Fax: 018-71 45 00
E-post: info@