Säkerhetsbesiktning av lekplatser 

Säkerhetsbesiktning av lekplatser Säkerhetsbesiktning av lekplatser 
Säkerhetsbesiktning av lekplatser 
Vi vill kunna garantera att barns lek ska vara så riskfri som möjligt, därför genomför vi årliga besiktningar av lekplatser och lekutrustning för både våra befintliga kunder, men också vid enstaka beställningar. Vid beställning ingår protokollförd besiktning med rådgivning och åtgärdsförslag. Krävs eventuella åtgärder utför vi även detta vid beställning.

Kontakta oss


Besöksadress
Möllersvärdsgatan 5
754 50 Uppsala

Lokalvård/Förvaltning
Tfn: 018-15 45 40

E-post: