Renrumsstädning i Uppsala

RenrumsstädningRenrumsstädning
Renrumsstädning

Renrumsstädning till företag 

Renrumsstädning är den ultimata städningen. Det är en konstart som ställer de högsta kraven på att kunna leverera ytor och miljöer enligt strikta standarder vad gäller avlägsnande av smutspartiklar, mikroorganismer och dammpartiklar. Det är krävande miljöer att städa och där renhetsgrader är en förutsättning för att produktioner ska kunna genomföras korrekt.

Det är ett ansvar som vi kan axla och har gjort under lång tid hos både stora och små företag. Vi besitter kunskapen och är utbildade att städa vårdmiljöer, medicintekniska miljöer, mikroelektroniska tillverkningsmiljöer, tillverkande industrier samt livsmedel- och läkemedelstillverkning som alla har renrumsstandard. Tillsammans med oss får ni städning som klarar de kraven er verksamhet ställer, vilket är en viktig kugge i vad som skapar flöde, säkerhet och trygghet i produktionen.

Metoden är grunden till framgångsrik renrumsstädning

Att städa renrum eller städa med höga krav på renlighet kräver noggrannhet och metodiskt rengöringsarbete. Av oss som lokalvårdare krävs det att vi ska förstå och respektera varför alla ytor ska torkas och rengöras på ett visst sätt och i en viss ordning. Vi vet varför man måste göra samma sak varje gång och följa metoden till punkt och pricka varje gång. Vi kan det, och vi vet hur vi behöver arbeta för att ni ska klara era inspektioner. Vi har gjort det till en rad olika företag under cirka 20 år. Med andra ord: behöver ni en erfaren och kompetent partner vid renrumsstädning, för löpande arbete eller för hjälp med uppklassning, är det oss ni ska kontakta. Vi har de certifieringar som krävs och kompetensutbildar oss löpande.

Vad ingår i en renrumsstädning?

Alla renrumsstädningar utformas efter de krav som ställs på dig som företag och tillverkare. Det betyder att vi kommer följa det rutiner och frekvenser som är skapade för ert specifika renrum. Vi klassar upp Vi följer det satta schemat och ser till att det blir rätt varje gång. Våra resultat testas enligt de krav som finns för just det renrummets standard. Något som har format våra lösningar genom åren är rätt blick för den personal som du får vid renrumsstädningen. Det är nämligen ett arbete som inte alla klarar av. Dels måste alla som arbetar med din renrumsstädning ha rätt kompetens och rätt utbildning, dels måste de vara av ett extra starkt, noggrant och engagerat virke. Vi ser alltid till att matcha rätt medarbetare med rätt uppdrag, och här har vi en personalstyrka som är handplockad. Det ger dig trygghet och ger en säker städning.

Kontakta oss


Besöksadress
Möllersvärdsgatan 5
754 50 Uppsala

Lokalvård/Förvaltning
Tfn: 018-15 45 40

E-post: