Miljöpolicy

Miljö och ArbetsmiljöMiljö och Arbetsmiljö
Miljö och Arbetsmiljö

Miljöpolicy

Företagets verksamhet är betungande för miljön pga utsläpp i luft och avlopp samt för våra medarbetare pga kontakten med kemikalier. Vi ska:
  • Ständigt arbeta med att minska belastningen på miljön och medarbetarnas hälsa. 
  • Informera anställda om hantering av kemikalier och förpackningar. Skyddsansvarig tillhandahåller säkerhetsdatablad så de finns tillgängliga.
  • Planera arbetet så att transporter minskas för att minska utsläpp i luft.
  • Respektera gällande lagar, förordningar, föreskrifter och instruktioner enligt säkerhetsdatablad. 
  • Respektera och behärska källsortering och återvinning. För att uppnå bästa möjliga resultat anser vi att det är viktigt att medverkan i att förbättra miljön i vardagen inte ska upplevas som mer komplicerat än nödvändigt av våra anställda. 
Vi vill ständigt förbättra företagets miljöarbete genom att föredra miljövänligare drivmedels- och kemikaliealternativ. Dock går det inte att helt utesluta mindre miljövänliga kemikalier ur vårt urval av produkter då marknaden inte täcker vårt behov med enbart miljövänliga alternativ. 

Kontakta oss


Besöksadress
Möllersvärdsgatan 5
754 50 Uppsala

Lokalvård/Förvaltning
Tfn: 018-15 45 40

E-post:
Anpassning
Tfn: 018-15 45 50
Fax: 018-71 45 00
E-post:
  • info@​​​​​​​