Om oss

PD Miljövårdsservice grundades 1989, och drevs fram till 1999 som enskild firma och numera som aktiebolag. Kvalitet och service till våra kunder är vårt motto. Det uppnår vi genom vårt yrkeskunnande och en fin laganda i företaget.

Värderingar

Vår största tillgång är våra anställda eftersom de är en del av företagets själ. Målet är alltid att utveckla kompetensen för en högre servicekänsla och teknisk kvalitet gentemot våra kunder samt medverka till ett bra förhållande mellan alla parter.

Uppföljning och ständig utveckling

För att se till att alla medarbetare kan vara med och påverka vårt miljöarbete sker en introduktion av nyanställda och säsongsanställd personal. Vid introduktionen undersöks också behovet av utbildning och information för att den anställde skall kunna leva upp till de krav vi har när det gäller miljöarbetet. Utbildningsbehov dokumenteras.

Certifierade enligt FR2000

Sedan maj 2017 har PD Miljövårdsservice AB varit certifierade enligt FR2000 Verksamhetsledning. FR2000 är en standard som kan användas av alla typer av organisationer för att skapa ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Standarden bygger på principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001 och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång.

Under mars 2024 utfördes en uppgradering av vår certifiering i enlighet med den senaste utgåvan FR2000:2022. Ytterligare information om FR2000 finns att hämta här.
​​​​​​​​

Integritetspolicy

För oss är det viktigt att våra kunder alltid känner sig trygga med hur vi behandlar personuppgifter. Läs mer om detta här.

Samhällsengagemang

Vi stödjer bl.a. lokala idrottsklubbar.

Medlemskap

Almega Serviceentreprenörerna, Fastighetsarbetsgivarna. Vi har kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund och är ansvarsförsäkrade hos Länsförsäkringar i Uppsala.

​​​​​​​Om du värderar kvalitet och service högt så är du välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss


Besöksadress
Möllersvärdsgatan 5
754 50 Uppsala

Lokalvård/Förvaltning
Tfn: 018-15 45 40

E-post:
Anpassning
Tfn: 018-15 45 46
Fax: 018-71 45 00
E-post: