Fastighet och trädgårdsskötsel

Fastighet och trädgårdsskötselFastighet och trädgårdsskötsel
Fastighet och trädgårdsskötsel
PD Förvaltnings filosofi är att verksamheten skall drivas miljömedvetet inom alla typer av arbeten. Vår maskin- och fordonspark är modern och miljövänliga drivmedel används så långt det är möjligt. Objekten och arbetsfördelningen läggs i största möjliga mån geografiskt och är anpassad för att eliminera onödiga transporter. 

Våra medarbetare har ett stort och brett kunnande inom fastighets- och trädgårdsskötsel och samtliga har genomgått yrkesanpassade introduktionsutbildningar vilket gör att våra kunder kan lämna det mesta av sina fastighetsproblem i våra händer. 
Vi utför:
  • Häck-, träd- och buskvård
  • Gräsklippning och trimning
  • Tillsyn och skötsel av värme och ventilation
  • Enklare el-reparationer
  • Hantverksarbeten
Men framför allt sätter vi ihop helhetslösningar, där våra kunder helt kan lämna över ansvaret för både inre och yttre fastighetsskötsel genom det fyra årstiderna!


Kontakta oss


Besöksadress
Möllersvärdsgatan 5
754 50 Uppsala

Lokalvård/Förvaltning
Tfn: 018-15 45 40

E-post: