Övriga tjänster

fällning av trädfällning av träd
fällning av träd

Markarbeten, enklare hantverksarbeten, beskärning och fällning av träd.

PD Förvalning erbjuder olika former av enklare hantverksarbeten såsom snickeriarbeten, målning, svetsning m.m. Vi utför även enklare markarbeten i form av sten- och plattsättning samt är utbildade i beskärning och trädfällning. 
 
Det vi inte gör, gör våra samarbetspartners, kontakta oss för mer information.

Kontakta oss


Besöksadress
Möllersvärdsgatan 5
754 50 Uppsala

Lokalvård/Förvaltning
Tfn: 018-15 45 40

E-post: