Renrumsstädning i Uppsala

RenrumsstädningRenrumsstädning
Renrumsstädning

Renrumsstädning till företag 

Renrumsstädning är den ultimata städningen. Det är en konstart som ställer de högsta kraven på att kunna leverera ytor och miljöer enligt strikta standarder vad gäller avlägsnande av smutspartiklar, mikroorganismer och dammpartiklar. Det är krävande miljöer att städa och där renhetsgrader är en förutsättning för att produktioner ska kunna genomföras korrekt.

Det är ett ansvar som vi kan axla och har gjort under lång tid hos både stora och små företag. Vi har behörighet av att städa vårdmiljöer, medicintekniska miljöer, mikroelektroniska tillverkningsmiljöer, tillverkande industrier samt livsmedel- och läkemedelstillverkning som alla har renrumsstandard. Tillsammans med oss får du städning som klarar de kraven din verksamhet ställer, vilket är en viktig kugge i vad som skapar flöde, säkerhet och trygghet i produktionen.

Metoden är grunden till framgångsrik renrumsstädning

Att städa renrum eller städa med höga krav på renlighet kräver noggrannhet och metodiskt rengöringsarbete. Du som lokalvårdare måste förstå varför alla ytor ska torkas och rengöras på ett visst sätt och i en viss ordning. Du måste också orka göra samma sak varje gång och följa metoden till punkt och pricka varje gång. Vi kan det, och vi vet hur vi behöver arbeta för att du ska klara dina inspektioner. Vi har gjort det till en rad olika företag under cirka 20 år. Med andra ord: behöver du en erfaren och kompetent partner vid renrumsstädning, för löpande arbete eller för hjälp med uppklassning, är det oss du ska kontakta. Vi har de certifieringar som krävs och kompetensutbildar oss löpande.

Vad ingår i en renrumsstädning?

Alla renrumsstädningar utformas efter de krav som ställs på dig som företag och tillverkare. Det betyder en skräddarsydd lösning som vi bygger upp tillsammans med dig och som vi varje dag levererar efter en viss arbetsmetod, rutin och schema och med rätt typ av rengöringsmedel. Ofta skapar vi hela städprocessen tillsammans med dig som kund. Våra resultat testas enligt de krav som finns för just det renrummets standard. Något som har format våra lösningar genom åren är rätt blick för den personal som du får vid renrumsstädningen. Det är nämligen ett arbete som inte alla klarar av. Dels måste alla som arbetar med din renrumsstädning ha rätt kompetens och rätt utbildning, dels måste de vara av ett extra starkt, noggrant och engagerat virke. Vi ser alltid till att matcha rätt medarbetare med rätt uppdrag, och här har vi en personalstyrka som är handplockad. Det ger dig trygghet och ger en säker städning.

Kontakta oss


Besöksadress
Möllersvärdsgatan 5
754 50 Uppsala

Lokalvård/Förvaltning
Tfn: 018-15 45 40

E-post: