Vicevärdskap och uppdrag inom fastighetsförvaltning

Förvaltning och vicevärdsuppdrag genom diplomerad fastighetsförvaltare i Uppsala

Välj kunskap, engagemang och få trygg och säker fastighetsförvaltning till din bostadsrättsförening. PD Förvaltning hjälper idag flera bostadsrättföreningar i Uppsala med att förverkliga och driva de förvaltningsuppdrag som föreningen har beslutat. Du får via Harris Amanatidis inte bara en personlig och engagerad kontakt, utan också en erfaren och diplomerad fastighetsförvaltare.

Harris Amanatidis ansvarar sedan 2013 för PD Förvaltning. Som vicevärd, och i vicevärdsuppdraget, är det han som tillsammans med medarbetare leder arbetet. Med en dedikerad kontakt till bostadsrättsföreningen får medlemmarna större tillgänglighet till snabb service och omgående svar på frågor. Det ökar trivseln och ser till att informationsflödet och kommunikationen mellan bostadsrätts-föreningen och dess medlemmar blir enklare samtidigt som en god fastighetsskötsel säkras.

Checklista vid vicevärdsuppdrag:

Alla uppdrag är unika och här kan din bostadsrättsförening skräddarsy sin tekniska förvaltning helt efter önskemål och behov. Kontakta gärna oss för offertförslag och en förutsättningslös diskussion. I listan nedan ser du några typer av uppgifter som vi kan avlasta din bostadsrättförening med:
  • Nyckelförvaltning
  • Besiktning vid inflyttning och utflyttning.
  • Obligatoriska ventilationskontroller
  • Assistans vid besiktning och inspektioner av brandskydd.
  • Assistans vid besiktning av hissar.
  • Bokning av sotning och assistans vid sotning.
  • Hantering av löpande fakturor och ekonomisk administration.
  • Offertförfarande vid reparationer och fastighetsförbättringar.
  • Skötsel av grönytor
  • Underhållsarbeten

Kontakta oss


Besöksadress
Möllersvärdsgatan 5
754 50 Uppsala

Lokalvård/Förvaltning
Tfn: 018-15 45 40

E-post:
”Harris Amanatidis är vår vicevärd i bostadsrättsföreningen Linjalen sedan 2015. Vi har ett riktigt bra samarbete med honom och han är mycket omtyckt av våra medlemmar och samarbetspartners.”  - Håkan Magnusson Ordf. Brf Linjalen
“Harris Amanatidis har varit hos oss som vicevärd i fyra år och till fullo uppfyllt våra förväntningar.” 
Björn Bylund Ordf. Brf Stormen