Information till våra kunder gällande ​​​​​​​​​​​​​COVID-19


Företaget håller sig uppdaterat i händelseutvecklingen.

Senast uppdaterad: 2022-07-04

Vi på PD Miljövårdsservice vill att våra kunder ska känna sig trygga med oss som leverantör. Därför vill vi informera om vilka åtgärder vi vidtagit för att säkerställa att vi gör det vi kan för att minska risken för smittspridning.

Då våra anställda besöker era lokaler känner vi ett ansvar gentemot er att göra vårt bästa för att minska risken för att våra anställda sprider smitta. Företaget har utfört noggranna riskbedömningar och samtliga medarbetare har tilldelats information och handlingsplan i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Vi har även fattat beslutet att kostnadsfritt, på eget initiativ utöka städningen med rengöring av kontaktytor hos samtliga kunder. Utöver vanlig städning kommer vi tillsvidare och så långt lagret räcker, att torka av ytor som handtag, strömbrytare, hisspaneler etc med desinficerande allrengöringsmedel. 

Kontakta oss


Besöksadress
Möllersvärdsgatan 5
754 50 Uppsala

Tfn: 018-15 45 40
E-post: info@pdmiljovardsservice.se