Information till våra anställda gällande utbrottet av
​​​​​​​COVID-19


Företaget håller sig uppdaterat i händelseutvecklingen.

Senast uppdaterad: 2020-10-21

Vi på PD Gruppen vill uppmana våra anställda till att vidta följande försiktighetsåtgärder enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer:
  • Om du börjar visa misstänkta symtom som kan tyda på sjukdom ska du stanna hemma ifrån arbetet och begränsa dina sociala kontakter, även privat. Kontakta din chef snarast.
  • Om du får hosta, feber och andra luftvägssymtom såsom andnöd ska du kontakta 1177 via telefon för vidare information. Misstänker du att du blivit smittad ska du inte besöka vårdcentral eller akutmottagning.
Utifrån kunskapen som finns om viruset än så länge så bedöms viruset smitta vid nära kontakt till sjuka människor och via droppsmitta (dvs hostningar och nysningar). Inkubationstiden är 2-14 dagar, i genomsnitt 5 dagar.

Allmänna råd för att undvika att bli smittad och/eller smitta andra
Vi råder er att följa råden nedan för att skydda er själva, era medarbetare och företagets kunder.
  • TVÄTTA HÄNDERNA REGELBUNDET OCH NOGGRANT. Händer ska tvättas med tvål och vatten om de är synbart smutsiga. Om dina händer ser rena ut kan du göra rent dem med handsprit eller tvål och vatten. Händerna ska ALLTID tvättas efter tex toalettbesök, innan man äter, efter att man nyst/hostat eller varit i kontakt med en sjuk person.
  • HÅLL AVSTÅND FRÅN SJUKA PERSONER. Avståndet bör vara ca 2 meter ifrån en person som hostar eller nyser.
  • UNDVIK ATT RÖRA DIG SJÄLV I ANSIKTET, dvs i ögonen, munnen eller näsan. Det är via kontakt med slemhinnorna som viruset tar sig in i kroppen.
  • NYS OCH HOSTA I ARMVECKET ELLER I EN NÄSDUK. Virus sprids via vätskedropparna i nysningar och hostningar. Använder du en näsduk eller servett ska denna omedelbart kastas efter att den använts. Tvätta ALLTID händerna eller använd handsprit direkt efter att du nyst eller hostat.
  • STANNA HEMMA OCH UNDVIK NÄRA KONTAKT med människor ifall du blir sjuk.

Kontakta oss


Besöksadress
Möllersvärdsgatan 5
754 50 Uppsala

Tfn: 018-15 45 40
E-post: info@