2 6 opacity
 • En ren och välvårdad lokal är en del i ett arbetsmiljöprogram
  Slideshow
 • En ren och välvårdad lokal är en del i ett arbetsmiljöprogram
  Slideshow
 • En ren och välvårdad lokal är en del i ett arbetsmiljöprogram
  Slideshow
 • En ren och välvårdad lokal är en del i ett arbetsmiljöprogram
  Slideshow
 • En ren och välvårdad lokal är en del i ett arbetsmiljöprogram
  Slideshow
 • En ren och välvårdad lokal är en del i ett arbetsmiljöprogram
  Slideshow
 • En ren och välvårdad lokal är en del i ett arbetsmiljöprogram
  Slideshow

PD Förvaltning -inre/yttre fastighetsskötsel

Avdelningen för fastighetsskötsel startade företaget 2004. Hans Ericsson som redan då hade mångårig
erfarenhet i branchen var med och startade samt ledde avdelningen fram till 2013, då han överlämnade sitt ansvar till Harris Amanatidis. Idag består PD Förvaltning av ca 10 personer inkluderat arbetsledning och leds, som sagt av avd. chef Harris Amanatidis, i ett tätt samarbete med arbetsledare Thomas Gustavsson.

Avdelningens filosofi är att den skall drivas miljömedvetet inom alla typer av arbeten. Maskin- och fordonspark är modern och miljövänliga drivmedel används så långt det är möjligt. Objekten och arbetsfördelning läggs i största möjliga mån geografiskt anpassade för att eliminera onödiga transporter.

Personalen har ett stort och brett kunnande inom fastighetsskötsel, vilket gör att våra kunder kan lämna det mesta av sina fastighetsproblem i våra händer.

Harris Fastighetsförvaltare

Vår produktbeskrivning kan sammanfattas enligt följande:
Vi arbetar i huvudsak med fullserviceuppdrag till bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och kommersiella fastigheter, men vi åtar oss även enskilda uppdrag som till exempel:

 • Allmän trädgårdsskötsel
 • Teknisk-, ekonomisk- och kundförvaltning
 • Häck-, träd- och buskvård
 • Gräsklippning och trimning
 • Upptagning av vintersand, maskinellt och manuellt
 • Snöröjning och sandning, inklusive sand
 • Tillsyn och skötsel av värme och ventilation
 • Enklare el-reparationer
 • Hantverksarbeten
 • Säkerhetsbesiktning av lekplatser (med behörighet)
 • Enklare markarbeten
 • Vicevärd/förvaltaruppdrag
right

PD Miljövårdsservice AB
PD Miljöanpassning AB

Adress:
Möllersvärdsgatan 5
754 50 Uppsala

Lokalvård/Förvaltning:
Tfn: 018-15 45 40
Anpassning:
Tfn: 018-15 45 50

Fax: 018-71 45 00

E-post:
info@pdmiljovardsservice.se
kenneth.lindstrom@pdmiljoanpassning.se
skyddsombud@pdmiljovardsservice.se