2 6 opacity
 • En ren och välvårdad lokal är en del i ett arbetsmiljöprogram
  Slideshow
 • En ren och välvårdad lokal är en del i ett arbetsmiljöprogram
  Slideshow
 • En ren och välvårdad lokal är en del i ett arbetsmiljöprogram
  Slideshow
 • En ren och välvårdad lokal är en del i ett arbetsmiljöprogram
  Slideshow
 • En ren och välvårdad lokal är en del i ett arbetsmiljöprogram
  Slideshow
 • En ren och välvårdad lokal är en del i ett arbetsmiljöprogram
  Slideshow
 • En ren och välvårdad lokal är en del i ett arbetsmiljöprogram
  Slideshow

Om oss

PD Miljövårdsservice grundades 1989, och drevs fram till 1999 som enskild firma och numera som aktiebolag. Kvalitet och service till våra kunder är vårt motto. Det uppnår vi genom vårt yrkeskunnande och en fin laganda i företaget.

Värderingar

Vår största tillgång är våra anställda eftersom de är en del av företagets själ. Målet är alltid att utveckla kompetensen för en högre servicekänsla och teknisk kvalitet gentemot våra kunder samt medverka till ett bra förhållande mellan alla parter.

Uppföljning och ständig utveckling

För att se till att alla medarbetare kan vara med och påverka vårt miljöarbete sker en introduktion av nyanställda och säsongsanställd personal. Vid introduktionen undersöks också behovet av utbildning och information för att den anställde skall kunna leva upp till de krav vi har när det gäller miljöarbetet. Utbildningsbehov dokumenteras.

Miljöprogram

För att kunna förbättra vår verksamhet och dess miljöpåverkan har vi upprättat ett miljöprogram med mål och förbättringsplaner.

Integritetspolicy

För oss är det viktigt att våra kunder alltid känner sig trygga med hur vi behandlar personuppgifter. Läs mer om detta här.

Samhällsengagemang

Vi stödjer bl.a. lokala idrottsklubbar.

Medlemskap

Almega Serviceentreprenörerna, Fastighetsarbetsgivarna. Vi har kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund och är ansvarsförsäkrade hos Länsförsäkringar i Uppsala.

Om du värderar kvalitet och service högt så är du välkommen att kontakta oss!

right

PD Miljövårdsservice AB
PD Miljöanpassning AB

Adress:
Möllersvärdsgatan 5
754 50 Uppsala

Lokalvård/Förvaltning:
Tfn: 018-15 45 40
Anpassning:
Tfn: 018-15 45 50

Fax: 018-71 45 00

E-post:
info@pdmiljovardsservice.se
kenneth.lindstrom@pdmiljoanpassning.se
skyddsombud@pdmiljovardsservice.se